COVID-19 INFO

Covid-19 info

CASAL DA EIRA

PRIVACY & COOKIES

Inhoudsopgave

Contactgegevens

Contactpersoon: Bert van As

B&B Casal da Eira, Farrobo, Cx postal 992-B

8150-032 São Brás de Alportel, Portugal

T: +351 916 283 680

Número de registo: 9768/AL

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Ten tijde van uw reservering en boeking worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (GDPR: General Data Protection Regulation) stelt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter opvragen en verwerken:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adres gegevens
 • betaal en factuurgegevens
 • uw emailadres
 • uw telefoonnummer
 • gegevens betreffende uw paspoort (tijdens uw verblijf) ten behoeve van de Portugese overheid (Vreemdelingendienst genaamd SEF: Serviços de Estrangeiros e Fronteiras)

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website of die van onze boekingspartners (als Booking.com, AirBnB etc.) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. De door u hierboven genoemde opgegeven persoonlijke informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij uw eerste aanvraag tot een reservering ontvangen. U bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over uw bovengenoemde informatie kunnen wij de afhandeling van uw reservering en of boeking niet op de juiste wijze verwerken.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van reserveringsaanvragen en boekingen
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website of email
 • het opslaan en publiceren van reviews
 • het verzenden van eventuele nieuwsbrief en of nieuwjaarswensen

Bewaartermijnen

De bewaartermijn van B&B Casal da Eira is 2 jaar of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratieve gegevens voor de belastingdienst en of vreemdelingendienst. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Daarnaast worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of namens ons boekingen verzorgen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via info@casaldaeira.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy- en cookieverklaring, dan kunt u ons een e-mail te sturen info@casaldaeira.nl.

Welke cookies gebruiken wij?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook door derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. Wij gebruiken uitsluitend cookies voor technische (functionele) of analytische doeleinden. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder uw toestemming te vragen. Het betreffen:

Technische (ofwel functionele) cookies: deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. Deze cookies gebruiken wij om:

 • te onthouden welke informatie u invult op het contact formulier, uw gekozen taalversie en om uw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website
 • de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en uw gebruiksgemak

Analytische cookies: deze cookies zijn niet verbonden aan een specifiek profiel over u. Deze cookies gebruiken wij:

 • om te kunnen zien hoe u ons heeft gevonden
 • inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur van het bezoek
 • bezoekers statistieken van onze website bij te houden

Derden geven wij geen toestemming om verkregen analytische informatie vanaf onze website te gebruiken of in te zetten voor andere diensten.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics.  Hiermee verwerken wij op toegestane wettelijke basis de persoonsgegevens van onze websitebezoekers (artikel 8, onder f, van de Wbp). Ter waarborg en bescherming van uw persoonlijke levenssfeer hebben wij met Google:

 • een bewerkersovereenkomst gesloten
 • gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres
 • ‘gegevens delen’ uitgezet
 • afgesproken dat geen gebruikgemaakt wordt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Social Media Cookies

Er zijn buttons op onze website (bijv. Facebook of Twitter) zodat u eenvoudig onze pagina’s of website kunt promoten (“liken” of “delen”) op uw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze apps zelf. Wij hebben daar geen invloed op.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zelf zo instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.